مزایده و مناقصه

مزایده اقلام مازاد کارخانه ستاره

به گزارش روابط عمومی شرکت بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد اقلام مازاد کارخانه واحد ستاره  خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده بفروش برساند.متقاضیان می توانند پیشنهادات خود راپس از اخذ فرم مربوطه از واحد بازرگانی کارخانه مرکزی تا پایان وقت اداری 1403/02/08 به دبیر خانه تحویل دهند و رسید دریافت کنند.نتیجه …

مزایده اقلام مازاد کارخانه ستاره ادامه مطلب »

مزایده اقلام مازاد واحد مرکزی و ستاره

به گزارش روابط عمومی شرکت بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد اقلام مازاد کارخانه واحد مرکزی و ستاره خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده بفروش برساند.متقاضیان می توانند پیشنهادات خود راپس از اخذ فرم مربوطه از واحد بازرگانی کارخانه مرکزی  تا پایان وقت اداری 1403/01/29به دبیر خانه تحویل دهند و رسید دریافت …

مزایده اقلام مازاد واحد مرکزی و ستاره ادامه مطلب »

مناقصه دو مرحله ای پنج دستگاه مخزن BBT

به گزارش روابط عمومی شرکت بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد، پنج دستگاه مخزن BBT سه جداره با ظرفیت 30 هزار لیتر برای کارخانه واحد ستاره از طریق مناقصه عمومی با استاندارها و مشخصات اختصاصی مندرج در اسناد مناقصه خریداری کند. متقاضیان می توانند در مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی، جهت دریافت اسناد …

مناقصه دو مرحله ای پنج دستگاه مخزن BBT ادامه مطلب »

مزایده یک باب خانه مسکونی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد، یک باب خانه مسکونی را به بالاترین قیمت پیشنهادی با مشخصات اختصاصی ذیل به فروش برساند. متقاضیان می توانند در مدت 10 رو از تاریخ انتشار آگهی، جهت بازدید به نشانی گنبد کاووس، خیابان موسی بن جعفر22، نامجو 23 مراجعه کنند. موقعیت ملک …

مزایده یک باب خانه مسکونی ادامه مطلب »

مناقصه عمومی پیمانکاری ایاب و ذهاب کارکنان

به گزارش روابط عمومی شرکت بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد، پیمانکاری ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی با مشخصات اختصاصی مندرج در اسناد مناقصه، به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند در مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی، جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت بهنوش …

مناقصه عمومی پیمانکاری ایاب و ذهاب کارکنان ادامه مطلب »

مزایده اقلام مازاد کارخانه واحد مرکزی و ستاره

به گزارش روابط عمومی شرکت بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد اقلام مازاد  کارخانه واحد مرکزی و ستاره  خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده بفروش برساند.متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را پس از اخذ فرم مربوطه از واحد بازرگانی کارخانه مرکزی  تا پایان وقت اداری 1402/11/01به دبیر خانه تحویل دهند و …

مزایده اقلام مازاد کارخانه واحد مرکزی و ستاره ادامه مطلب »

مزایده عمومی اقلام مازاد ضایعاتی فلزی

به گزارش روابط عمومی شرکت بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد اقلام مازاد ضایعاتی فلزی را از طریق مزایده عمومی با مشخصات اختصاصی ذیل و مندرج در اسناد مزایده را به فروش رساند. متقاضیان می توانند در مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی، جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شرکت بهنوش ایران واقع …

مزایده عمومی اقلام مازاد ضایعاتی فلزی ادامه مطلب »

مزایده اقلام مازاد کارخانه واحد مرکزی و ستاره

 به گزارش روابط عمومی شرکت بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد اقلام مازاد کارخانه واحد مرکزی و ستاره خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده بفروش برساند.متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را پس از اخذ فرم مربوطه از واحد بازرگانی کارخانه مرکزی تا پایان وقت اداری 1402/10/03به دبیر خانه تحویل دهند و …

مزایده اقلام مازاد کارخانه واحد مرکزی و ستاره ادامه مطلب »

مزایده اقلام مازاد

به گزارش روابط عمومی بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد اقلام مازاد کارخانه واحد مرکزی خود را به شرح جدول زیر از طریق مزایده بفروش برساند. متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری چهارشنبه 1402/08/10به واحد تدارکات کارخانه مرکزی واقع در تهران کیلومتر 9 بزرگراه شهید لشگری خیابان شهید پوری پلاک …

مزایده اقلام مازاد ادامه مطلب »

مناقصه عمومی پیمانکاری تامین نیروی انسانی

به گزارش روابط عمومی بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد پیمانکاری تامین نیروی انسانی را از طریق مناقصه عمومی با مشخصات اختصاصی مندرج در اسناد مناقصه را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند در مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي،  جهت دريافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شرکت بهنوش ایران واقع در کيلومتر …

مناقصه عمومی پیمانکاری تامین نیروی انسانی ادامه مطلب »

اسکرول به بالا