مزایده عمومی 7 دستگاه خودرو

به گزارش روابط عمومی بهنوش ایران، این شرکت در نظر دارد تعداد 7 دستگاه  خودرو را از طریق مزایده عمومی با مشخصات اختصاصی ذیل و مندرج در اسناد مزایده را به فروش رساند.متقاضیان می تواننددر مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی، جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده به شرکت بهنوش ایران واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص ( شهید لشگری) – خیابان شهید محمود پوری- پلاک 5 مراجعه نمایند.

ردیفنوع خودرومدلرنگ
1سواری- هاچ بک -سیستم جویر- تیپ T5/AT1401سفید
2سواری- هاچ بک -سیستم جویر- تیپ T5/AT1401سفید
3سواری- هاچ بک -سیستم جویر- تیپ T5/AT1401بژ
4سواری- هاچ بک -سیستم جویر- تیپ T5/AT1401مشکی
5سواری- هاچ بک -سیستم جویر- تیپ T5/AT1401مشکی
6پژو پارس1393مشکی
7پژو پارس1394سفید

آخرین مهلت تحویل پاکت ها تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1402/02/30 است.

تاریخ برگزاری جلسه مزایده ساعت 15 روز یکشنبه 1402/02/31 است.

اشتراک گذاری:

اسکرول به بالا