بازدید گروهی

درخواست خود را برای بازدید از کارخانه مرکزی بهنوش ایران، در فرم زیر ثبت کنید. لطفا جزئیات را به دقت وارد کنید:

متقاضی بازدید در تاریخ:
Accepted file types: pdf, Max. file size: 200 MB.
اسکرول به بالا