گروه خبری

آخرین اخبار

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 1401/12/29 شرکت بهنوش ایران(سهامی عام) شماره ثبت10620و شناسه ملی 10100427917 بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت بهنوش ایران (سهامی عام)

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا